Cyngor Sir Caerfyrddin – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

2 Rhag 2019 - 2:08yp

Mae’r adroddiad yn nodi ein canfyddiadau o’n harchwiliad o’r ‘cynnydd yn nifer y tai rhent a fforddiadwy sydd ar gael’, cam y mae’r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei Amcanion Llesiant.

Canfu ein harchwiliad: Mae’r Cyngor yn cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddarparu tai fforddiadwy ychwanegol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau