Cyngor Bro Morgannwg – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

20 Medi 2019 - 10:18yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Mae’r Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau