Cyfrifon Llywodraeth Ganolog 2016-17

20 Rhag 2017 - 1:01yb

Dyma'r ail adroddiad blynyddol ar y gwaith o archwilio datganiadau ariannol cyrff llywodraeth ganolog ar gyfer 2016-17.

Rydym wedi dod i'r casgliad bod safon y cyfrifon llywodraeth ganolog, a’r papurau gweithio ategol, yn dda, yn gyffredinol, er bod lle i wella papurau gweithio a threfniadau sicrhau ansawdd o hyd mewn rhai achosion. 

Yn gyffredinol, mae’r Adroddiadau Blynyddol yn cydymffurfio â’r fframweithiau adrodd perthnasol, ond mae angen gwaith pellach hefyd i sicrhau eu bod yn cael eu mynegi’n fwy cryno a chlir a’u bod yn ennyn diddordeb yn well.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau