Caffael Cyhoeddus yng Nghymru

17 Hyd 2017 - 12:01yb

Rydym wedi bod yn chwilio am dystiolaeth bod y trefniadau caffael presennol yng Nghymru’n helpu i roi gwerth am arian o ran gwario cyhoeddus, a’u bod yn addas i’r dyfodol.

Rydym wedi dod i’r casgliad y gellid cryfhau trefniadau llywodraethu cenedlaethol ar gyfer caffael, a cheir cwmpas clir i wella trefniadau caffael yn genedlaethol ac yn lleol. Mae cyrff cyhoeddus hefyd yn wynebu heriau o ran cydbwyso blaenoriaethau caffael a allai wrthdaro, ymateb i bolisïau, deddfwriaeth a thechnoleg newydd, a recriwtio a chadw personél allweddol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau