Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Gwasanaethau gofal sylfaenol

7 Meh 2019 - 10:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a gynhaliwyd rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018.

Mae gofal sylfaenol yn flaenoriaeth gynyddol. Mae'r Bwrdd Iechyd yn gwneud cynnydd tuag at gyflawni ei gynlluniau uchelgeisiol ac mae pwysau'r gweithlu yn llai difrifol na’r hyn a geir mewn rhai meysydd eraill. Er hynny, mae perfformiad gofal sylfaenol yn gymysg ac mae nifer o heriau anodd yn parhau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau