Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol: Diweddariad Cynnydd

20 Maw 2018 - 2:20yp

Fel rhan o raglen archwilio 2015, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol adolygiad o apwyntiadau dilynol cleifion allanol ym mhob un o'r saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud rhywfaint o gynnydd i ymdrin â'r argymhellion, ond mae angen mwy o ffocws i leihau'r oedi mewn apwyntiadau dilynol i gleifion allanol, drwy wella prosesau gweithredol a moderneiddio gwasanaethau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau