Bwrdd Iechyd Hywel Dda Moderneiddio Tâl 2011

6 Medi 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Hywel Dda fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cydnabod nad yw ei ddull presennol o adolygu cynlluniau swyddi yn ddigon cadarn eto, ac er bod rhywfaint o gynnydd yn cael ei wneud, nid yw rhai o fuddiannau contract y meddygon ymgynghorol wedi'u gwireddu'n llawn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau