Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Moderneiddio Tâl 2011

6 Medi 2011 - 10:02yb

Contract meddygon ymgynghorol y GIG yw'r fframwaith cenedlaethol sy'n llywodraethu amodau gwaith a graddau cyflog meddygon ymgynghorol. Daeth y Diwygiad i Gontract Cenedlaethol y Meddygon Ymgynghorol yng Nghymru i rym ar 1 Rhagfyr 2003, sef y newid mawr cyntaf i delerau ac amodau meddygon ymgynghorol ers 1948. Cyflwynodd y contract nifer o fuddiannau i feddygon ymgynghorol: graddfa cyflog newydd; trefniadau gwell ar gyfer taliad cydnabyddiaeth ar alw; trefniadau newydd ar gyfer dyfarniadau ymrwymiad clinigol a rhagoriaeth glinigol; ac ymrwymiad i wella trefniadau gweithio hyblyg.

Mae ein casgliad cyffredinol yn nodi, ac eithrio nifer fach o arbenigeddau, nad yw'r Bwrdd Iechyd na'i feddygon ymgynghorol yn gweld holl fuddiannau bwriadedig contract y meddygon ymgynghorol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau