Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Adolygiad o Wasanaethau Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau

28 Ebr 2017 - 9:50yb

Nod yr adolygiad oedd canfod a yw Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn sicrhau bod gan gleifion fynediad at wasanaethau meddyg teulu cadarn ac effeithiol y tu allan i oriau.

Mae'r trefniadau llywodraethu ar gyfer gwasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau yn gadarn ar y cyfan, ac mae'r data sydd ar gael yn awgrymu bod cleifion yn cael apwyntiadau prydlon. Fodd bynnag, ceir cyfyngiadau'n gysylltiedig â data perfformiad ac mae lle i wella cynlluniau strategol a chynlluniau'r gweithlu er mwyn ymdrin â risgiau sy'n bygwth cynaliadwyedd y gwasanaeth. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau