Arian Cyhoeddus ar gyfer Canolfan Cywain, Y Bala

17 Ebr 2014 - 12:00yb

Agorodd Canolfan Cywain ym mis Ebrill 2008, ond wynebodd anawsterau yn fuan wedyn cyn cau ym mis Medi 2011. Amcangyfrifwyd mai cost y ganolfan i’r sector cyhoeddus oedd £2.2 miliwn. Fodd bynnag, erbyn i’r Ganolfan gau yn 2011, roedd y gost i’r sector cyhoeddus wedi codi i dros £3.4 miliwn.

Wrth roi arian grant i Ganolfan Cywain, atyniad treftadaeth gwledig i dwristiaid yn y Gogledd, ni wnaeth Llywodraeth Cymru na chyllidwyr eraill y sector cyhoeddus herio’n ddigonol y rhagdybiaethau diffygiol ynglŷn â’r incwm y byddai’r Ganolfan yn ei greu a’r diffyg eglurder ynglŷn â’r hyn yr oedd y Ganolfan i fod i’w gynnig. Roedd y cyllidwyr hefyd wedi methu rhoi’r camau priodol ar waith i leihau’r perygl y byddai’r Ganolfan yn methu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau