Adroddiadau Ariannol Llywodraethau Lleol ar gyfer 2016-17

20 Rhag 2017 - 1:01yb

Dyma'r seithfed adroddiad blynyddol ar ddatganiadau ariannol cyrff llywodraethau lleol.

Mae cyrff llywodraethau lleol wedi gwella ansawdd eu datganiadau ariannol cyn yr archwiliad, ond maent o hyd yn wynebu heriau yn y tymor canolig i wella eu datganiadau ariannol, a’u llunio’n gynt.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Cyfrifon Llywodraeth Ganolog 2016-17
20 Rhag 2017 - 1:01yb

Darganfod dogfennau