Cyngor Cymuned Glantwymyn – Adroddiad er Budd y Cyhoedd – Methiannau o ran trefniadau rheoli ariannol a llywodraethu

12 Rhag 2018 - 10:06yb

Mae hwn yn adroddiad er budd y cyhoedd sy'n amlygu methiannau mewn trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol

Mae'r adroddiad yn gwneud argymhellion i'r Cyngor i helpu i wella llywodraethu, rheoli ariannol ac adrodd yn ôl.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau