Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2017

31 Ion 2018 - 8:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau o’r gwaith archwilio a gyflawnwyd gennym ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2017.

Rydym wedi cyhoeddi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2016-17 y Bwrdd Iechyd, ond wrth wneud hynny, rydym wedi tynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau at nifer o faterion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau