Adolygiad dilynol o’r trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant – Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

11 Tach 2019 - 11:35yb

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: a yw'r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a'r cynigion ar gyfer gwella a gynhwyswyd yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol a gyhoeddwyd yn 2014 a 2015?

Mae'r Cyngor wedi bodloni, neu wedi bodloni'n rhannol, ein hargymhellion a'n cynigion blaenorol ar gyfer gwella, ond rydym wedi nodi rhai cynigion pellach ar gyfer gwella er mwyn atgyfnerthu agweddau ar drefniadau diogelu corfforaethol y Cyngor.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau