Gwariant anghyfreithlon mewn dau gyngor yn uwch na £290,000
Diffygion arwyddocaol mewn trefniadau caffael a llywodraethu wedi’u canfod mewn dau gyngor
Lansiwch yrfa sy’n cyfrif
Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen i raddedigion bellach ar agor
Heriau mawr o hyd i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
Darllenwch fwy yn ein harolwg ar y cyd
Gorwario gan gyngor yn disbyddu’r cronfeydd wrth gefn
Methiannau mewn llywodraethiant ariannol yn golygu bod Cyngor Tref wedi gorwario £100,000
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Chwef

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd...

Maw

Gwasgwch ‘cael tocynnau’ i gofrestru eich diddordeb am y digwyddiad. Bydd...

Newyddion eraill