Seminar Ymddiriedolwyr

22 Ion 2014 - 9:00am - 1:00pm

Mae llywodraethu effeithiol yn galluogi'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau gwell â llai o adnoddau. Ydy'ch ymddiriedolwyr chi mewn safle da i wneud y gorau o'r cyfleoedd sy'n dod iddynt?

Fe wnaeth Swyddfa Archwilio Cymru, y Comisiwn Elusennau ac Arfer Da Cymru cynnal seminar rhyngweithiol rhad ac am ddim, er mwyn dod ynghyd â'r arferion mwyaf cyfredol ar draws Cymru a thu hwnt. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr yn gallu dewis o ddulliau gwahanol, a'u haddasu er mwyn gweddu i'w anghenion eu hunain, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy â llai.

Gellir gwylio y cyflwynwyr yn trafod eu cyfraniad [Agorir mewn ffenest newydd] i’r seminar.

Roedd y seminar wedi ei anelu at y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yng Nghymru:

 • Ymddiriedolwyr
 • Aelodau Bwrdd Anweithredol
 • Eraill sy'n gyfrifol am lywodraethu

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys dau sesiwn arddangos lawn:

 • Gwersi a Ddysgwyd: Myfyrdodau ar adroddiadau diweddar
  Swyddfa Archwilio Cymru, Anthony Barrett a WCVA, Anna Lewis
 • Y Diwylliant Grantiau Newydd: Disgwyliadau ar Ymddiriedolwyr
  Cyngor Celfyddydau Cymru, Hywel Tudor

A dewis i fynychu dau o'r gweithdai canlynol:

 • Llythrennedd Ariannol
  Grŵp Cyllid Elusennol, Helen Saxton a Frank Learner
 • Ymddiriedolwyr a Gwneud Penderfyniadau
  Comisiwn Elusennau, Tim Reese a Rosie Stokes / Nia Jones a Nia Morgan
 • Recriwtio Ymddiriedolwr Amrywiol
  WomenCount, Norma Jarboe

Pryd a ble
Dydd Mercher 6 Tachwedd 2013,0900 - 1300,
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ

Dydd Mercher 22 Ionawr 2014, 0900 - 1300,
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF