Seminar Defnydd Effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth

12 Tach 2013 - 9:00am - 19 Tach 2013 - 1:00pm

Mae defnydd effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth yn galluogi'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector i ddarparu gwell gwasanaethau â llai o adnoddau. Mewn amser anodd, all eich sefydliad chi fforddio i beidio gwneud y mwyaf o'ch Technoleg Gwybodaeth?

Trawsgrifiad Fideo [169KB Agorir mewn ffenest newydd]

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru, CLlLC ac Arfer Da Cymru seminar rhyngweithiol rhad ac am ddim, er mwyn dwyn ynghyd yr arferion mwyaf cyfredol ar draws Cymru a thu hwnt. Fe wnaeth cynrychiolwyr rannu a dysgu dulliau gwahanol o fynd i'r afael â Thechnoleg Gwybodaeth. Erbyn diwedd y seminar, roedd cynrychiolwyr yn gallu dewis o ddulliau gwahanol, a'u haddasu er mwyn gweddu i'w anghenion Technoleg Gwybodaeth eu hunain, gan eu galluogi i gyflawni mwy â llai.

Gellir gwylio'r cyflwynwyr yn trafod eu cyfraniad [Agorir mewn ffenest newydd] i’r seminar.

Hefyd gellir gweld syniadau o’r dydd [Agorir mewn ffenest newydd] a rannwyd ar Twitter.

Roedd y seminar wedi ei anelu at y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yng Nghymru, gan gynnwys:

  • Penaethiaid Gwasanaethau TG
  • Cyfrifwyr Rheoli TG
  • Rheolwyr TG

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys dau sesiwn arddangos lawn:

A dewis i fynychu dau o'r gweithdai canlynol:

Pryd a ble

Dydd Iau 12 Medi 2013
0900 – 1300
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

Dydd Mercher Iau 30ain Ionawr 2013,
0900 – 1300
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF