Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Drych, drych ar y wal...Myfyrio ar Lywodraethu Da

3 Rhag 2014 - 9:00am

Gan weithio gyda'r Ganolfan Craffu Cyhoeddus a Grant Thornton, cynhaliodd Tîm y...

Yr Un Darlun: Gwahanol Lensys

5 Tach 2014 - 9:00am

Gweler yr holl ddeunydd o’n cynhadledd ddiweddar i ddefnyddwyr ac arweinwyr...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gweminar Dysgu a Rennir ar Reoli Risg

16 Hyd 2014 - 10:00am

Mae'r dirwedd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn newid, ffaith!

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Arwain Rhaglenni a Phrosiectau - Seminar Dysgu a Rennir

17 Medi 2014 - 9:00am

Deall sut i arwain, nid dim ond rheoli, rhaglenni a phrosiectau llwyddiannus.

Ail-lunio gwasanaethau gyda'r cyhoedd

17 Gorff 2014 - 9:00am

Newid y berthynas rhwng y sawl sy’n darparu gwasanaethau a’r sawl sy’n defnyddio...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gweminar Dysgu a Rennir - Archwilio Mewnol

3 Gorff 2014 - 10:00am

Mae Archwilio Mewnol yn darparu gwasanaeth amhrisiadwy i wasanaethau cyhoeddus...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Rheoli Cyfleusterau

15 Mai 2014 - 9:00am

Yn yr olaf mewn cyfres o seminarau dysgu a rennir ar reoli asedau, roedden ni'n...

Trosglwyddo Tir ac Eiddo

30 Ebr 2014 - 9:00am

Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni mae’n bosib bydd rhaid gwerthuso’r defnydd o...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Atgyfnerthu’r Cysylltiadau

28 Ebr 2014 - 9:45am

Mae Cryfhau’r Cysylltiadau yn bodoli i gefnogi’r gwaith o...

Mabwysiadu Dulliau Ataliol

24 Ebr 2014 - 9:00am

Gwirionedd newid pwyslais ac adnoddau

Tudalennau