Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Asesiad Strwythuredig

14 Chwef 2019 - 4:28yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith Asesiad Strwythuredig 2018 yr Archwilydd Cyffredinol yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae ein gwaith asesu strwythuredig yn dilyn themâu tebyg i'r blynyddoedd cynt, er ein bod wedi ehangu'r cwmpas i gynnwys sylwebaeth ar drefniadau'n gysylltiedig â chaffael, rheoli asedau a gwella effeithlonrwydd a chynhyrchiant.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau