Rheoli arian cyhoeddus Cymad Cyf

18 Mai 2010 - 10:37yb

Mae'r adroddiad hwn yn ceisio ateb dau gwestiwn: A gamddefnyddiwyd arian cyhoeddus gan Cymad? Ac, a wnaeth y cyrff cyhoeddus yng Nghymru reoli'n effeithiol yr arian cyhoeddus a dalwyd i Cymad, yn y cyfnod ar ôl 1 Ebrill 2003?

I ateb y cwestiwn cyntaf, daethom i'r casgliad na reolodd Cymad lawer o'r arian cyhoeddus a gafodd yn ddigonol ac na allai gyfrif am rywfaint o'r arian cyhoeddus a ddyfarnwyd iddo. Mewn rhai achosion, roedd y cwmni hefyd wedi codi gormod ar y cyrff ariannu, ond nid oedd tystiolaeth iddo gamddefnyddio arian cyhoeddus yn fwriadol. Yn ein barn ni, cododd y problemau hyn yn bennaf oherwydd dealltwriaeth wan o'r rheolau llym sy'n rheoli arian yr UE a rheoli ariannol gwan o fewn y cwmni.

I ateb yr ail gwestiwn, daethom i'r casgliad bod y cyrff cyhoeddus wedi rheoli arian cyhoeddus yn Cymad yn effeithiol ar y cyfan, er bod gwendidau gweinyddol mewn rhai cyrff cyhoeddus a olygai na ddaethant yn ymwybodol o'r problemau yn Cymad nes i'r honiadau gael eu gwneud yn 2006. Roedd meini prawf ariannu a chontractau'n
gadarn ar y cyfan ond gallai telerau contractau fod wedi bod yn gadarnach mewn rhai ffyrdd, yn enwedig o ran ei gwneud yn ofynnol i ddatgelu twyll a amheuir gan
swyddogion y corff a oedd yn derbyn arian.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau