Cyngor Sir Ynys Môn – Adroddia Gwella Blynyddol: 2018-19

15 Gorff 2019 - 3:20yp

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn.

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus, yn yr un modd â phob cyngor yng Nghymru, mae’n wynebu heriau wrth symud ymlaen.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau