Cyngor Sir y Fflint – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

23 Gorff 2019 - 3:10yp

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i hynny, mae'r Archwilydd Cyffredinol o'r farn bod y Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus ond, fel gyda phob cyngor yng Nghymru, mae'n wynebu heriau wrth symud ymlaen. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau