Cyngor Sir Fynwy – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

23 Gorff 2019 - 4:18yp

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Mae’r Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau