Cyngor Sir Ddinbych – Cyflawni gyda Llai: Gwasanaethau Hamdden

19 Gorff 2019 - 11:47yb

Mae'r adolygiad hwn yn ddilyniant i adroddiad cenedlaethol 2015 yr Archwilydd Cyffredinol Cyflawni gyda Llai – Gwasanaethau Hamdden, ac mae'n ystyried effaith gostyngiadau yng nghyllid llywodraeth leol ar wasanaethau hamdden y Cyngor ac effeithiolrwydd trefniadau'r Cyngor o ran darparu'r gwasanaethau hynny.

Mae buddsoddiad parhaus y Cyngor mewn cyfleusterau hamdden wedi sicrhau boddhad da ymhlith cwsmeriaid, ond roedd camau diweddarach yn ei drefniadau a oedd yn effeithiol fel arall ar gyfer ystyried dulliau cyflawni eraill wedi’u brysio, ac arweiniodd hyn at amharu ar drefniadau llywodraethu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau