Cyngor Caerdydd – Adolygiad o'r trefniadau i gefnogi’r Rhaglen Cyflawni Uchelgais Prifddinas

10 Mai 2019 - 11:21yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw trefniadau’r Cyngor i roi cymorth i gyflawni ei Raglen Cyflawni ‘Uchelgais Prifddinas’ dros bedair blynedd yn ei alluogi i fynd i’r afael â’i heriau ariannol a sefydliadol allweddol?

Ar y cyfan canfuom: mae gan y Cyngor drefniadau rheoli rhaglen cadarn ar gyfer ei Raglen Cyflawni Uchelgais Prifddinas, ond mae angen iddo gryfhau ymgysylltiad â’r swyddogaeth graffu a chysylltiadau â’i gynllun ariannol tymor canolig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau