Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Trosolwg a Chraffu: Addas ar gyfer y dyfodol?

9 Hyd 2018 - 8:00yb

Gyda'r 22 o gynghorau sydd yng Nghymru, buom yn archwilio pa mor ‘addas ar gyfer y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

Daethom i'r casgliad fod y swyddogaeth trosolwg a chraffu yn datblygu, ond mae angen mynd ati’n fwy effeithiol i gynllunio a gwerthuso’r gweithgaredd trosolwg a chraffu i sicrhau bod y swyddogaeth yn addas ar gyfer y dyfodol.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau