Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

24 Hyd 2019 - 10:43yb

Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth Gyflawni Rhaglen Ffocws Buddsoddi Tref Porthcawl.

Y gallwn weld rhai elfennau positif yn y ffordd y mae’r Cyngor wedi rhoi ystyriaeth i’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni rhaglen Ffocws Buddsoddi Tref Porthcawl, ond fod gofyn gwneud gwaith pellach i sefydlu’r pum ffordd o weithio’n gyson.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau