Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden

16 Awst 2019 - 2:45yp

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: a ellir gwella trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau hamdden?

Canfuom fod y gwaith o roi gwasanaethau hamdden a diwylliannol y Cyngor ar gontract allanol wedi diogelu'r gwasanaethau rhag toriadau, ond bod diffyg cyfeiriad strategol i'r gwasanaethau, eu bod yn cael eu cyfyngu gan y contract presennol a bod angen eu goruchwylio'n fwy effeithiol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau