Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

19 Gorff 2019 - 11:49yb

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ein harchwiliad o Gynllun Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer 2017-22, sy'n cynnwys canlyniad dinesydd fod pobl yng Nghonwy'n iachus ac yn heini.

Canfu ein harchwiliad y canlynol: ‘Mewn hinsawdd ariannol heriol, mae'r Cyngor yn cymryd camau addawol i weithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gymryd camau i weithredu ei brosiect Ymyrraeth Gynnar ac Atal i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd, ond mae angen iddo ystyried ei gamau nesaf i ymwreiddio egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015’.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau