Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Adolygiad o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu

19 Gorff 2019 - 12:00yp

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw trefniadau llywodraethu a rheoli’r Cyngor yn darparu sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael eu diogelu?

Mae’r Cyngor wedi mynd i’r afael â’r rhan fwyaf o’r argymhellion o’n hadroddiad cenedlaethol ar ddiogelu, ond gallai gryfhau rhai o’i drefniadau ac agweddau ar ei berfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau