Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Adolygiad Dilynol o Gynigion ar gyfer Gwella

23 Mai 2019 - 3:30yp

Diben yr adolygiad hwn oedd cael sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau effeithiol ar gyfer mynd i’r afael â chynigion ar gyfer gwella ac argymhellion gan Swyddfa Archwilio Cymru, a’i fod yn gwerthuso i ba raddau y mae ei gamau gweithredu yn cyfrannu at gyflawni perfformiad gwasanaeth a chanlyniadau gwell i ddinasyddion.

Gwelwyd bod gan y Cyngor brosesau boddhaol er mwyn mynd i’r afael â’r cynigion ar gyfer gwella ac argymhellion gan Swyddfa Archwilio Cymru. Daethom i’r casgliad hwn oherwydd:

  • bod gan y Cyngor drefniadau boddhaol ar gyfer ymateb i’r cynigion ar gyfer gwella ac argymhellion; a  
  • bod y Cyngor wedi mynd i’r afael â’r rhan fwyaf o’r cynigion ar gyfer gwella a gyflwynwyd yn ein hadroddiad ar drefniadau i godi safonau mewn ysgolion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau