Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Adolygiad o Safbwynt defnyddwyr Gwasanaethau: Gwasanaethau Ar-lein

26 Gorff 2019 - 10:00yb

Roedd yr adolygiad hwn yn ceisio ateb y cwestiwn, 'A yw anghenion, profiadau a dyheadau defnyddwyr gwasanaeth yn llywio'r gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau er mwyn diwallu eu hanghenion yn fwy manwl?' Roedd ein hadolygiad yn canolbwyntio ar ymagwedd y Cyngor tuag at symud gwasanaethau ar-lein.

Yn gyffredinol, canfuom fod y rhan fwyaf o'r defnyddwyr gwasanaeth yn ein harolwg yn fodlon ar wasanaethau ar-lein y Cyngor ond nad yw'r Cyngor yn casglu data bodlonrwydd defnyddwyr ar y gwasanaethau unigol y mae wedi'u symud ar-lein.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau