Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Trosolwg a Chraffu – Addas ar gyfer y Dyfodol?

5 Ebr 2019 - 3:34yp

Gyda'r 22 cyngor sydd yng Nghymru, buom yn archwilio pa mor ‘addas ar gyfer y dyfodol’ yw eu swyddogaethau craffu.

Mae’r Cyngor yn gwerthfawrogi ei swyddogaeth trosolwg a chraffu ond er mwyn gwella ac ymdrin â heriau’r dyfodol, mae angen hyfforddiant, cyfleoedd datblygu a chymorth mwy penodol ar aelodau er mwyn deall eu swyddogaethau craffu’n well a’u cyflawni’n effeithiol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau