Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol

5 Ebr 2019 - 10:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn gosod canfyddiadau ein harchwiliad o wella'r cyfranogi yn y rhaglen Dechrau'n Deg, sef cam mae'r Cyngor yn ei gymryd i gyflawni ei amcanion llesiant.

Mae gan y Cyngor sawl enghraifft gadarnhaol o'r ffordd y mae wedi ystyried yr egwyddor datblygu cynaliadwy, yn enwedig o ran cydweithredu ac atal.

Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn cydnabod bod mwy i'w wneud i wreiddio pob un o'r pum ffordd o weithio'n gyson a gallai wella ei gyfranogiad i sicrhau bod mwy yn cymryd rhan ac yn mynychu ac i sicrhau ei fod yn gweithio mewn ffordd gwbl integredig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau