Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

23 Gorff 2019 - 3:10yp

Mae’r gwaith a wnaed ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith y rheoleiddwyr perthnasol, wedi’i nodi yn yr adroddiad hwn

Mae’r Cyngor yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus ac mae ar bwynt hollbwysig yn ei uchelgais i drawsnewid.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau