Chwaraeon Cymru – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

29 Hyd 2019 - 11:46yb

Gwnaethom archwilio i ba raddau y mae Chwaraeon Cymru yn gweithredu’n unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu model chwaraeon cymunedol newydd.

Mae nifer o enghreifftiau cadarnhaol o sut mae Chwaraeon Cymru wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu ei fodel chwaraeon cymunedol newydd. Mae Chwaraeon Cymru yn cydnabod bod angen datblygu’r gwaith hwn er mwyn ymgorffori’n llawn y ffyrdd o weithio wrth iddo gyflwyno’r model newydd ledled Cymru.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau