Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

30 Ion 2019 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn ystod 2018.

Gwnaeth y Bwrdd Iechyd gwrdd â'i ddyletswydd ariannol statudol i fantoli'r cylch dros gyfnod o dair blynedd a chyhoeddwyd barn ac adroddiad diamod ar y datganiadau ariannol 2016-17. Mae gan y Bwrdd Iechyd gynllun tair blynedd y cytunwyd arno ond mae lle i fireinio ymhellach yr adroddiadau ar y cynllun tymor canolig integredig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau