Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

22 Chwef 2019 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ystod 2018.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi’u paratoi’n briodol ac yn sylweddol gywir, ac ni nododd fy ngwaith unrhyw wendidau perthnasol o ran rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd sy’n berthnasol i archwilio’r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau