Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Asesiad Strwythuredig 2018

28 Maw 2019 - 2:39yp

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r canfyddiadau o waith asesiad strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Mae gan y Bwrdd Iechyd broesau cynllunio effeithiol, ond mae mwy o waith i'w wneud er mwyn sicrhau bod trefniadau llywodraethu yn gweithredu'n unol â'r bwriad, ac i wella perfformiad yn erbyn rhai targedau allweddol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau