Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad Dilynol o Godio Clingiol

29 Gorff 2019 - 3:25yp

Archwiliodd yr adroddiad hwn y cynnydd a wnaed o ran mynd i'r afael â'r argymhellion a nodwyd yn adolygiad 2014 o godio clinigol.

Er gwaethaf lefel uchel o gywirdeb, mae codio cyflawnrwydd yn fater arwyddocaol ac nid yw'r proffil a'r defnydd o ddata codio i gefnogi gwelliant wedi cynyddu ers ein gwaith blaenorol. Er bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd rhesymol wrth weithredu ein hargymhellion blaenorol, mae rhai materion heb eu datrys o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau