Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

29 Ebr 2019 - 2:47yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys a wnaed rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018.

Mae gan y Bwrdd Iechyd gynlluniau clir ar gyfer gofal sylfaenol ac mae gwneud cynnydd graddol wrth weithredu elfennau allweddol y weledigaeth genedlaethol. Fodd bynnag, mae perfformiad yn gymysg a cheir diffyg eglurdeb ynghylch buddsoddiad cyffredinol y Bwrdd Iechyd mewn gofal sylfaenol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau