Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

8 Chwef 2019 - 7:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ystod 2018.

Rydym wedi cyhoeddi barn ddiamod ar gywirdeb a pharatoad priodol datganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2017-18 ond, wrth wneud hynny, rydym wedi dwyn rhai materion i sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau