Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Adolygiad dilynol o godio clinigol

23 Mai 2019 - 11:16yb

Ein casgliad ar y cyfan yw bod y Bwrdd Iechyd yn perfformio’n dda iawn yn erbyn y targedau Cymru gyfan ar gyfer codio clinigol gyda data wedi’i godio o ansawdd da a dim ôl-groniad.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn dechrau defnyddio data codio i gefnogi gwelliant ond mae angen iddo wneud mwy i roi rhai o’n hargymhellion blaenorol ar waith.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau