Rheoli Gwastraff yng Nghymru – Atal Gwastraff

21 Maw 2019 - 12:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried lefel y flaenoriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i atal gwastraff a'r cynnydd tuag at dargedau atal gwastraff

Mae hefyd yn ystyried a yw Llywodraeth Cymru yn cadw ar y trywydd cywir gyda’i thargedau atal gwastraff, ac ansawdd y data sydd ar gael i Lywodraeth Cymru i fesur cynnydd

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau