Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2018

2 Ebr 2019 - 9:45yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau’r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2018.

Rydym wedi dod i’r casgliad bod cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi’u paratoi’n briodol ac yn faterol gywir, ac ni nododd ein gwaith unrhyw wendidau perthnasol o ran rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd sy’n berthnasol i archwilio’r cyfrifon.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau