Amdanom ni

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.
Rydym yn gwneud trwy:

  • Archwilio cyfrifon ariannol cyrff cyhoeddus
  • Adrodd ar y modd mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi
  • Asesu gwerth am arian
  • Gwirio sut mae sefydliadau yn cynllunio a chyflawni gwelliannau

Rydym hefyd yn ymrwymo i nodi a rhannu arferion da, er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i gyflenwi gwasanaethau gwell.

Gweler hefyd: Arfer da

Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mwy o wybodaeth am y Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Pwy yw pwy?

Mwy o wybodaeth am ein uwch reolwyr a’u rolau nhw o fewn y sefydliad

Ein cynlluniau a'n cyfrifon

Mwy o wyboadaeth am ein cynlluniau a'n cyfrifon diweddaraf

Pwy sy'n ein archwilio ni?

Mwy o wybodaeth am bwy sy’n ein harchwilio ni a sut y gallwch gysylltu â nhw

Gwaith wedi'i Gomisiynu

Mwy o wybodaeth am ein gwaith sydd wedi’i gomisiynu gan gyrff sector cyhoeddus eraill

Gweithio ag eraill

Mwy o wybodaeth am sut rydyn ni’n gweithio gyda rheolyddion ac arolygiaethau eraill ar hyd a lled y DU

Ymgynghoriadau

Mwy o wybodaeth am ymgynghoriadau diweddar a rhai sydd ar y gweill, a manylion am sut y gallwch chi gael mewnbwn

Graddfeydd ffioedd a gosod ffioedd

Mwy o wybodaeth am y ffioedd ar gyfer gwaith archwilio cyrff llywodraeth leol yn flynyddol.

Menter Twyll Genedlaethol

Mwy o wybodaeth am y rhaglen Menter Twyll Genedlaethol